Plan hier uw route
print deze pagina

Over ons

Privacy Statement
 Uw klikpad: Home > Over ons > Privacy Statement
Vraag meer informatie aan

Noord Nederlandse Wikkelcentrale is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Noord Nederlandse Wikkelcentrale houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt Noord Nederlandse Wikkelcentrale uw gegevens vast. Noord Nederlandse Wikkelcentrale gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Noord Nederlandse Wikkelcentrale, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Noord Nederlandse Wikkelcentrale rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Noord Nederlandse Wikkelcentrale. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op de websites van Noord Nederlandse Wikkelcentrale worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Noord Nederlandse Wikkelcentrale haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Noord Nederlandse Wikkelcentrale behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

verkoop elektrische aandrijvingenservice reperatie en onderhouddiensten deskundig advies
Bel: 0517-231232, 7 dagen per week, 24 uur per dag
Aangesloten bij Uneto Vni